lørdag 8. august 2015

Måneskinnssonaten

Her er noter med besifring på "Måneskinnssonaten", også kalt "Pianosonate nr. 14 i C#-moll", "Quasi una fantasia", "Nesten en fantasi", "Moonlight sonata" og "Mondscheinsonate", skrevet av Ludwig van Beethoven. Dette er et av Beethovens mest kjente verker og ble skrevet i 1801. Det er bare den første og mest kjente satsen det er noter på her.

Give me that old time religion

Her er noter med tekst og besifring på "Give me that old time religion", også kalt "Old time religion", en negro spiritual. Både tekst og melodi er trad.

søndag 2. august 2015

Preludium i C-dur (Bach)

Her er noter med besifring på "Preludium i C-dur" fra "Das Wohltemperierte Klavier" eller "The well-tempered clavier" av Johann Sebastian Bach. Verket er en samling med 24 pianopreludier og fuger, én i hver dur- og molltoneart.

Den blomstringstid nå kommer

Her er noter med tekst og besifring på salmen "Den blomstringstid nå kommer", også kalt "Den blomstertid nå kommer". Teksten er skrevet av Israel Kolmodin, mens M. B. Landstad står bak den norske oversettelsen. Melodien er trad.

Gubben Noa (alternativ besifring)

Her er noter med tekst og besifring på barnesangen "Gubben Noa". Denne versjonen har en litt alternativ besifring, og anbefales ikke for nybegynnere. Både tekst og melodi er trad.

søndag 26. juli 2015

Bjørnen sover

Her er noter med tekst og besifring på "Bjørnen sover", en kjent barnesang og sanglek. Både tekst og melodi er trad. Melodien er identisk med melodien på "Gubben Noa".


I Jesu navn går vi til bords

Her er noter med tekst og besifring på salmen og bordverset "I Jesu navn går vi til bords". Teksten på det første verset er skrevet av Nils Bredal i 1568, mens teksten på det andre verset er av ukjent opphav, men trolig skrevet rundt 1890. Melodien er identisk med melodien på "Gjør døren høy, gjør porten vid", og er skrevet av Louis Bourgeois i 1551.