fredag 25. mars 2016

Jeg løfter opp til Gud min sang

Her er noter med tekst og besifring på salmen "Jeg løfter opp til Gud min sang". Teksten er skrevet av Magnus Brostrup Landstad, men melodien er komponert av Ferdinand Vogel.