søndag 26. juli 2015

Bjørnen sover

Her er noter med tekst og besifring på "Bjørnen sover", en kjent barnesang og sanglek. Både tekst og melodi er trad. Melodien er identisk med melodien på "Gubben Noa".


I Jesu navn går vi til bords

Her er noter med tekst og besifring på salmen og bordverset "I Jesu navn går vi til bords". Teksten på det første verset er skrevet av Nils Bredal i 1568, mens teksten på det andre verset er av ukjent opphav, men trolig skrevet rundt 1890. Melodien er identisk med melodien på "Gjør døren høy, gjør porten vid", og er skrevet av Louis Bourgeois i 1551.