mandag 10. mars 2014

Ode to joy

Her er noter med besifring på "Ode to joy", også kalt "Ode til gleden", "An die Freude" og "Joyful, joyful". Musikken er opprinnelig et tema fra den 9. symfonien til "Ludwig van Beethoven. I 1985 ble den innført som "Den europeiske unions hymne", altså "EU's nasjonalsang".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar