onsdag 25. september 2013

Jeg råde vil alle

Her er noter med tekst og besifring på salmen "Jeg råde vil alle", også kalt "Jeg råde vil alle i ungdommens dager". Teksten på det første verset er av ukjent opphav, mens de andre versene er skrevet av Einar Skaatan. Melodien er en norsk folketone.

søndag 22. september 2013

Astrid, mi Astrid

Her er noter med tekst og besifring på "Astrid, mi Astrid", også kalt "Sveinung aa Astri" og "Sveinung og Astrid". Opphavet til teksten er ukjent, men Hans Hanson står bak den norske teksten. Melodien er en norsk folketone.

fredag 20. september 2013

Salige visshet

Her er noter med tekst og besifring på salmen "Salige visshet", også kalt "Salige visshet: Jesus er min". Denne salmen er opprinnelig amerikansk, og heter orginalt "Blessed assurance". Teksten er skrevet av Fanny Crosby, mens Phoebe Knapp har komponert melodien. Hvem som har oversatt teksten til norsk er ukjent.

onsdag 18. september 2013

Undrer mig på

Her er noter med tekst og besifring på "Undrer mig på", også kalt "Undrer meg på" og "Undrer meg på hva jeg får se". Teksten er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, mens melodien er komponert av Halvdan Kjerulf.

mandag 16. september 2013

Min båt er så liten

Her er noter med tekst og besifring på den kristne barnesangen "Min båt er så liten". Både tekstforfatter og komponist er ukjent.

fredag 13. september 2013

Fratelli d'Italia

Her er noter med tekst og besifring på "Fratelli d'Italia", også kalt "Il Canto degli Italiana", "Inno di Mameli", "Mameli's Hymn", "The song of the Italians" og "Italias brødre", Italias nasjonalsang. Teksten er skrevet av Goffredo Mameli, mens melodien er komponert av Michele Novaro.

onsdag 11. september 2013

Nobody knows

Her er noter med tekst og besifring på "Nobody knows", også kalt "Nobody knows the trouble I've seen", en negro spiritual. Både tekst og melodi er trad.

søndag 8. september 2013

Norges storting

Her er noter med tekst og besifring på "Norges storting", også kalt "Norges høytidsstund er kommen". Teksten er skrevet av Henrik Wergeland, mens melodien, som er den samme som den tyske nasjonalsangen, er skrevet av Joseph Haydn.

fredag 6. september 2013

Row, row, row your boat

Her er noter med tekst og besifring på barnesangen "Row, row, row your boat", den engelske versjonen av "Ro, ro, ro din båt". Sangen kan synges som kanon. Både tekst og melodi er trad.

Ro, ro, ro din båt

Her er noter med tekst og besifring på barnesangen "Ro, ro, ro din båt". Sangen er opprinnelig engelsk, og kan synges som kanon. Både tekst og melodi er trad.

onsdag 4. september 2013

Swing low

Her er noter med tekst og besifring på "Swing low", også kalt "Swing low, sweet chariot", en negro spiritual.

mandag 2. september 2013