mandag 26. november 2012

Å kom, å kom, Immanuel

Her er noter med tekst og besifring på julesalmen "Å kom, å kom, Immanuel". Teksten er fra 1100-tallet, og har latinsk opprinnelse. Den norske oversettelsen er det Arve Brunvoll som står bak. Melodien er opprinnelig en fransk missale fra 1500-tallet, men bearbeidet av Thomas Helmore.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar