lørdag 2. juli 2011

Å, jeg vet en seter

Her er noter med tekst og besifring på barnesangen "Å, jeg vet en seter". Teksten er skrevet av Margrethe Munthe, mens melodien er trad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar